Navigation

Programmes

ProgrammeTypeНиво

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Albanian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA ROBOTIKU

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA ROBOTIKU

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA ROBOTIKU

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA ROBOTIKU

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA ROBOTIKU

Hungarian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA ROBOTIKU

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA ROBOTIKU

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO KONFEKCIJSKI ŠIVAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

VOZAČ MOTORNIH VOZILA

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ZAVARIVAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ZAVARIVAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ZAVARIVAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ZAVARIVAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ZAVARIVAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ZAVARIVAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary