Navigation

Programmes

ProgrammeTypeНиво

PEDIKIR I MANIKIR

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

PEDIKIR I MANIKIR

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

PEDIKIR I MANIKIR

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

PEDIKIR I MANIKIR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

Serbian Hungarian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

PEDIKIR I MANIKIR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDA, PROIZVODNjA I PRERADA HRANE PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Hungarian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian Hungarian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Hungarian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŽENSKI FRIZER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary