Navigation

Programmes

ProgrammeTypeНиво

PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

Serbian Hungarian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

PEKAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Hungarian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Hungarian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary