Navigation

Programmes

ProgrammeTypeНиво

IZRAĐIVAČ DRVNE GALANTERIJE

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

IZRAĐIVAČ ELEMENATA DRVENIH PODNIH OBLOGA

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

OPERATER ZA IZRADU NAMEŠTAJA

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

STOLAR

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

STOLAR

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

STOLAR

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

STOLAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

ŠUMARSKI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

ŠUMARSKI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

ŠUMARSKI TEHNIČAR

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TAPETAR - DEKORATER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

TAPETAR-DEKORATER

Serbian
3 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR GRAFIČKE DORADE

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA LOVSTVO I RIBARSTVO

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary

TEHNIČAR ZA OBLIKOVANjE NAMEŠTAJA I ENTERIJERA

Serbian
4 years
Vocational secondary educationSecondary