Навигация

Программы

Название программыТипНиво

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ГРАЂЕВИНАРСТВО

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеСпециальное высшее образование

ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ГРАФИЧКА ПРОИЗВОДЊА

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЧИСТА ЕНЕРГИЈА

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА У ВИСОКОГРАДЊИ

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА И ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНАРСТВО

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЗАШТИТА БИЉА

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЗАШТИТА НА РАДУ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЗАШТИТА НА РАДУ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЗАШТИТА ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ЗООТЕХНИКА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеСпециальное высшее образование

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ИНЖЕЊЕРСКА ЕКОЛОГИЈА

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

сербский
1 год
Неполное высшее образованиеСпециальное высшее образование