Navigacija

Univerzitet u Beogradu

Beograd

Vrsta Univerzitet
Tip osnivača Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Broj studenata 75000-100000
Lokacija Grad Beograd
Godina osnivanja 1808
Akreditacija

Poslednja akreditacija: 2021. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.

Prethodni ciklusi akreditacije: 2014, 2009. godine.

Fakultet

Naziv Grad

Arhitektonski fakultet

Beograd
Beograd

Biološki fakultet

Beograd
Beograd

Geografski fakultet

Beograd
Beograd

Građevinski fakultet

Beograd
Beograd

Ekonomski fakultet

Beograd
Beograd

Elektrotehnički fakultet

Beograd
Beograd

Matematički fakultet

Beograd
Beograd

Mašinski fakultet

Beograd
Beograd

Medicinski fakultet

Beograd
Beograd

Poljoprivredni fakultet

Beograd
Beograd

Pravni fakultet

Beograd
Beograd

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Beograd
Beograd

Rudarsko-geološki fakultet

Beograd
Beograd

Saobraćajni fakultet

Beograd
Beograd

Stomatološki fakultet

Beograd
Beograd

Tehnički fakultet u Boru

Bor
Bor

Tehnološko-metalurški fakultet

Beograd
Beograd

Učiteljski fakultet

Beograd
Beograd

Fakultet bezbednosti

Beograd
Beograd

Fakultet veterinarske medicine

Beograd
Beograd

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Beograd
Beograd

Fakultet za fizičku hemiju

Beograd
Beograd

Fakultet organizacionih nauka

Beograd
Beograd

Fakultet političkih nauka

Beograd
Beograd

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Beograd
Beograd

Farmaceutski fakultet

Beograd
Beograd

Fizički fakultet

Beograd
Beograd

Filozofski fakultet

Beograd
Beograd

Filološki fakultet

Beograd
Beograd

Hemijski fakultet

Beograd
Beograd

Šumarski fakultet

Beograd
Beograd

Programi

Naziv programa Vrsta Obrazovni nivo Trajanje Jezici
ASTROMUNDUS - ERAZMUS MUNDUS ZAJEDNIČKE EVROPSKE MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ ASTROFIZIKE Akademske Master studije 2 godine Engleski
EVROPSKA POLITIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA Akademske Master studije 1 godina Srpski
MENADŽMENT POSLOVNIH PERFORMANSI Akademske Master studije 1 godina Srpski
MEHATRONIKA U MEDICINSKOJ REHABILITACIJI Akademske Master studije 1 godina Srpski
NAPREDNA ANALIZA PODATAKA Akademske Master studije 3 semestra Engleski i Srpski
OBRAZOVNE POLITIKE - ZSP Akademske Master studije 1 godina Engleski i Srpski
RAČUNARSTVO U DRUŠTVENIM NAUKAMA Akademske Master studije 1 godina Engleski i Srpski
RELIGIJA U DRUŠTVU, KULTURI I EVROPSKIM INTEGRACIJAMA Akademske Master studije 2 godine Srpski
STUDIJE MIGRACIJA Akademske Master studije 1 godina Srpski
TERORIZAM, ORGANIZOVANI KRIMINAL I BEZBEDNOST Akademske Master studije 2 godine Srpski
TERORIZAM, ORGANIZOVANI KRIMINAL I BEZBEDNOST Akademske Master studije 1 godina Srpski
BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE Akademske Doktorat 3 godine Srpski
BIOFIZIKA Akademske Doktorat 3 godine Srpski
BIOFOTONIKA Akademske Doktorat 3 godine Srpski
INTELIGENTNI SISTEMI Akademske Doktorat 3 godine Engleski i Srpski
ISTORIJA I FILOZOFIJA PRIRODNIH NAUKA I TEHNOLOGIJE Akademske Doktorat 3 godine Srpski

Izvor informacija:

Internet prezentacija institucije
Vodič za studente Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta

Univerzitet u Beogradu

www.bg.ac.rs
Studentski trg 1
11000 Beograd
+381(0)11/320-74-00
+381(0)11/320-74-81
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Twitter fe2b496fcece2b5ba156835c1b5ca165d2a598ecca29ee9bbaeab39344c9cb1b
  • Youtube 2302ccdf08431d2dc9ce66a9ea9e7606a972e786388cfba2922a92af3bdc5d97