Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Грађевинско-архитектонски факултет

Ниш
Ниш

Филозофски факултет

Ниш
Ниш

Природно-математички факултет

Крагујевац
Крагујевац

Економски факултет

Ниш
Ниш

Академија уметности

Нови Сад
Нови Сад

Грађевински факултет

Суботица
Суботица

Технички факултет „Михајло Пупин“

Зрењанин
Зрењанин

Факултет спорта и физичког васпитања

Нови Сад
Нови Сад

Факултет безбедности

Београд
Београд

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Београд
Београд

Факултет техничких наука у Чачку

Чачак
Чачак

Правни факултет

Крагујевац
Крагујевац

Факултет медицинских наука

Крагујевац
Крагујевац

Агрономски факултет у Чачку

Чачак
Чачак

Филолошко-уметнички факултет

Крагујевац
Крагујевац

Технолошки факултет

Лесковац
Лесковац

Факултет за физичку хемију

Београд
Београд

Физички факултет

Београд
Београд

Педагошки факултет

Врање
Врање

Педагошки факултет

Сомбор
Сомбор

Педагошки факултет у Ужицу

Ужице
Ужице

Учитељски факултет

Београд
Београд

Факултет за инжењерски интернационални менаџмент

Београд
Београд

Факултет педагошких наука

Јагодина
Јагодина

Географски факултет

Београд
Београд