Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Академија уметности у Београду

Београд
Београд

Факултет за менаџмент

Зајечар
Зајечар

Факултет за пословне студије

Београд
Београд

Природно математички факултет

Ниш
Ниш

Факултет за међународну економију

Београд
Београд

Факултет спорта и физичког васпитања

Ниш
Ниш

Правни факултет за привреду и правосуђе

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за европски бизнис и маркетинг

Београд
Београд

Факултет за економију и инжењерски менаџмент

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за менаџмент

Сремски Карловци
Сремски Карловци

ФЕФА факултет

Београд
Београд

Пословни и правни факултет

Младеновац
Београд

Факултет уметности

Ниш
Ниш

Рачунарски факултет

Београд
Београд

Правни факултет

Београд
Београд

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за хотелијерство и туризам

Врњачка Бања
Врњачка Бања

Факултет друштвених наука

Београд
Београд

Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије

Београд
Београд

Биолошки факултет

Београд
Београд

Учитељски факултет на мађарском наставном језику

Суботица
Суботица

Факултет за дипломатију и безбедност

Београд
Београд

Факултет за европске правно-политичке студије

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за инжењерски менаџмент

Београд
Београд

Факултет за информационе технологије и инжењерство

Београд
Београд