Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Факултет за културу и медије

Београд
Београд

Факултет за машинство и грађевинарство

Краљево
Краљево

Факултет за медије и комуникацију

Београд
Београд

Факултет за менаџемент у спорту

Београд
Београд

Факултет за пословне студије и право

Београд
Београд

Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин Велики“

Ниш
Ниш

Факултет за право, јавну управу и безбедност

Београд
Београд

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије

Београд
Београд

Факултет за примењену екологију

Београд
Београд

Факултет за пројектни и иновациони менаџмент

Београд
Београд

Факултет за спорт

Београд
Београд

Факултет за спорт и туризам

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за уметност и дизајн

Београд
Београд

Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту

Београд
Београд

Факултет здравствених и пословних студија

Ваљево
Ваљево

Факултет савремених уметности

Београд
Београд

Факултет спорта и физичког васпитања

Београд
Београд

Хемијски факултет

Београд
Београд

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Академија васпитачко-медицинских струковних студија - Одсек Крушевац

Крушевац
Крушевац

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија

Београд
Београд

Академија васпитачко-медицинских струковних студија - Одсек Ћуприја

Ћуприја
Ћуприја

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек за уметност и дизајн

Београд
Београд

Економски факултет, Суботица - ван седишта установе, Бујановац

Бујановац
Бујановац

Економски факултет у Суботици - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Факултет за биофарминг

Бачка Топола
Бачка Топола