Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Факултет за инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Врање

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врање
Врање

Факултет за инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Врбас

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врбас
Врбас

Факултет за информационе технологије

Београд
Београд

Факултет за компјутерске науке

Београд
Београд

Факултет за менаџмент, јединица у Пожаревцу

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Пожаревац
Пожаревац

Факултет за право, безбедност и менаџмент "Константин Велики" - jeдиница ван седишта, Београд

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Београд
Београд

Факултет здравствених,правних и пословних студија - jeдиница ван седишта, Шабац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Шабац
Шабац

Висока школа

НазивГрад

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Нови Сад
Нови Сад

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Кикинда
Кикинда

Висока железничка школа струковних студија

Београд
Београд

Висока техничка школа струковних студија

Нови Сад
Нови Сад

Висока техничка школа струковних студија

Крагујевац
Крагујевац

Висока пољопривредна школа струковних студија

Шабац
Шабац

Висока техничка школа струковних студија

Зрењанин
Зрењанин

Висока технолошка школа струковних студија

Аранђеловац
Аранђеловац

Висока школа техничких струковних студија у Чачку

Чачак
Чачак

Висока техничка машинска школа струковних студија

Трстеник
Трстеник

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд
Београд

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Београд
Београд

Висока пословна школа струковних студија у Лесковцу

Лесковац
Лесковац

Висока пословна школа струковних студија

Ваљево
Ваљево

Висока школа примењених струковних студија

Врање
Врање

Висока школа струковних студија Ужице

Ужице
Ужице

Висока школа Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију

Београд
Београд

Висока школа струковних студија за васпитаче

Шабац
Шабац