Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

ПСИХОЛОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ПСИХОЛОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ПСИХОЛОГИЈА (4 МОДУЛА)

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ПСИХОЛОГИЈА (4 МОДУЛА)

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

РЕКРЕАЦИЈА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

РЕСТОРАТЕРСТВО

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Српски Руски
4 године
АкадемскеОсновне студије

САВРЕМЕНЕ КУЛТУРЕ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ РАД

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СОЦИЈАЛНИ И ВАСПИТНО ПОПРАВНИ РАД

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СОЦИЈАЛНИ РАД

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СОЦИЈАЛНИ РАД

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СОЦИОЛОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СОЦИОЛОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СОЦИОЛОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (3 МОДУЛА)

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ОСОБА СА ТЕШКОЋАМА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СПОРТ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СПОРТ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије