Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

СПОРТ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СПОРТ И СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СПОРТСКА ПСИХОЛОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СПОРТСКИ ТРЕНЕР

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СПОРТСКО НОВИНАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СРБИСТИКА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК СА КОМПАРАТИСТИКОМ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СТОЧАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

Српски Румунски Ромски
3 семестра
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије