Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СТУДИЈЕ НАУКА БЕЗБЕДНОСТИ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ: СВЕТ, ОДНОСИ, ЗАЈЕДНИЦЕ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ТРГОВИНА (2 МОДУЛА)

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ТРГОВИНА И МАРКЕТИНГ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТРЕНЕР

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТРЕНЕР

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТРЕНЕР У СПОРТУ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТРЕНЕР У СПОРТУ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТРЕНЕР У СПОРТУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ТУРИЗАМ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТУРИЗАМ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТУРИЗАМ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ТУРИЗАМ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ЕКОНОМИЈА ХРАНЕ

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ТУРИЗАМ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ЕКОНОМИЈА ХРАНЕ

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ТУРИЗАМ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ЕКОНОМИЈА ХРАНЕ

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

УЧИТЕЉ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

УЧИТЕЉ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

УЧИТЕЉ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије