Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

ЕКОНОМИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА (2 МОДУЛА)

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА (7 МОДУЛА)

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА И ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ: ТУРИЗАМ, УПРАВЉАЊЕ У ТУРИЗМУ, ОРГАНИЗАТОРИ ПУТОВАЊА И ТУРИСТИЧКО ВОЂЕЊЕ, И ХОТЕЛСКИ МЕНАЏМЕНТ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ С ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ

Енглески Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЖУРНАЛИСТИКА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ИСТОРИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ИСТОРИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије