Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

ИСТОРИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Српски Италијански
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЈАВНА УПРАВА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЈАВНА УПРАВА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА (СА 14 МОДУЛА)

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА (24 МОДУЛА)

Енглески Српски Мађарски Шпански Немачки Словачки Румунски Руски Словеначки Француски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КОМУНИКАЦИЈЕ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КОМУНИКОЛОГИЈА

Српски Мађарски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КОМУНИКОЛОГИЈА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КОМУНИЦИРАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КРИМИНАЛИСТИКА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

КРИМИНАЛИСТИКА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КРИМИНАЛИСТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

КРИМИНАЛИСТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

КУЛТУРОЛОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЛОГОПЕДИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЛОГОПЕДИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

МАСТЕР ВАСПИТАЧ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије