Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У УГОСТИТЕЉСТВУ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

МЕНАЏМЕНТ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ И ГАСТРОНОМИЈИ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

МУЛТИМОДАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Српски Немачки
4 године
АкадемскеОсновне студије

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Српски Немачки
4 године
АкадемскеОсновне студије

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Српски Немачки
4 године
АкадемскеОсновне студије

НОВИНАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

НОВИНАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

НОВИНАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

НОВИНАРСТВО И СТУДИЈЕ МЕДИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ЗА РАД У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије