Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ЗА РАД У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

ОПШТА ЕКОНОМИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОПШТЕ ПРАВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОПШТЕ ПРАВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОПШТЕ ПРАВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОПШТЕ ПРАВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОПШТЕ ПРАВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ОСНОВНЕ ПОСЛОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ПЕДАГОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ПЕДАГОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ПЕДАГОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ПЕДАГОГИЈА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ПОЛИТИКОЛОГИЈA

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ПОЛИТИКОЛОГИЈА

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

ПОРЕЗИ И ЦАРИНА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије