Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

БИОТЕХНОЛОГИЈА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ВОЋАРСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЗАШТИТА БИЉА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ЗАШТИТА БИЉА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ЗАШТИТА БИЉА

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

ЗООТЕХНИКА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

ЗООТЕХНИКА

Српски
3 године
АкадемскеОсновне студије

ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије

СТОЧАРСТВО

Српски
3 године
СтруковнеОсновне студије

СТОЧАРСТВО

Српски
4 године
АкадемскеОсновне студије