Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

MЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА

Енглески Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АГРОНОМИЈА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АРХИТЕКТУРА

Енглески Српски
2 године
АкадемскеМастер студије

АРХИТЕКТУРА

Енглески Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Српски
2 године
СтруковнеМастер студије

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

Српски
2 године
СтруковнеМастер студије

БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Енглески Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

БИОТЕХНОЛОГИЈА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

БИОТЕХНОЛОГИЈА

Српски
2 године
СтруковнеМастер студије

БИОФАРМИНГ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

БИОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА

Енглески Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВЕБ ДИЗАЈН

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

2 године
АкадемскеМастер студије

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И МАШИНСКО УЧЕЊЕ

Српски
2 године
АкадемскеМастер студије

ВИБРО-АКУСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО

Српски
3 семестра
АкадемскеМастер студије

ВОЈНОГЕОДЕТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВОЈНОЕЛЕКТРОНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ОДБРАНА У САЈБЕР ПРОСТОРУ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВОЈНОМАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВОЈНОХЕМИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (2 МОДУЛА)

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије