Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

АГРОБИЗНИС И АГРАРНА ЕКОНОМИЈА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АГРОБИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АГРОБИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АГРОЕКОНОМИЈА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АГРОЕКОНОМИЈА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АНГЛИСТИКА

Енглески Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АНГЛИСТИКА - КЊИЖЕВНОСТ

Енглески Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АНГЛИСТИКА - ЛИНГВИСТИКА

Енглески Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АНДРАГОГИЈА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

АРХЕОЛОГИЈА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

БАНКАРСТВО, ФИНАНСИЈЕ И БИЗНИС

Српски
2 године
АкадемскеМастер студије

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ У ОДБРАНИ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВАСПИТАЧ

Српски
2 године
СтруковнеМастер студије

ВАСПИТАЧ

Српски
2 године
СтруковнеМастер студије

ВАСПИТАЧ

Српски
2 године
СтруковнеМастер студије

ВАСПИТАЧ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВАСПИТАЧ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВАСПИТАЧ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Српски
2 године
СтруковнеМастер студије

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВОЈНЕ НАУКЕ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије

ГЕОЕКОНОМСКЕ И РЕГИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ

Српски
1 година
АкадемскеМастер студије