Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

TРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ДИГИТАЛНА ПРОДУКЦИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ДИЗАЈН

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ДИЗАЈН НОВИХ МЕДИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ДРАМСКE УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ (3 МОДУЛА)

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

КОМПОЗИЦИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

КОМПОЗИЦИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

КУЛТУРА И МЕДИЈИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ (4 МОДУЛА)

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

МЕНАЏМЕНТ КУЛТУРЕ И МЕДИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

МУЗИКОЛОГИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат