Навигација

Програми

Назив програмаВрстаНиво

MАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

АГРОЕКОНОМИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

АНДРАГОГИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

АРХЕОЛОГИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

БИБЛИОТЕКАРСТВО

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ВОЈНЕ НАУКЕ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ДЕФЕКТОЛОГИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЕКОНОМИЈА

Српски
3 семестра
АкадемскеДокторат

ЕКОНОМИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЕКОНОМИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЕКОНОМИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА)

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИНТЕГРАЛНО-РАЗВОЈНИ МЕНАЏМЕНТ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИСТОРИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИСТОРИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИСТОРИЈА

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЈАВНО ПРАВО

Српски
4 године
АкадемскеДокторат

ЈАВНО ПРАВО

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (СА 2 МОДУЛА)

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА (5 МОДУЛА)

Српски
3 године
АкадемскеДокторат

КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

Српски
3 године
АкадемскеДокторат