Навигация

Программы

Название программыТипНиво

МУЗИКОЛОГИЈА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

МУЗИЧКА ПЕДАГОГИЈА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

МУЗИЧКА РЕЖИЈА

сербский
2 года
Базовое высшее образованиеМагистратура

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ПЕДАГОГИЈА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

МУЛТИМЕДИЈАЛНА РЕЖИЈА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ДИЗАЈН

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

МУЛТИМОДАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ УМЕТНОСТИ (СА 4 МОДУЛА)

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ОБНОВА И ЧУВАЊЕ

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА МУЗИКЕ

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ (6 МОДУЛА)

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН (2 МОДУЛА)

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ПРИМЕЊЕНО ПОЗОРИШТЕ

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ПРОИЗВОДЊА ТВ СЕРИЈА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

РАЧУНАРСКИ ДИЗАЈН

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

РЕЛИГИЈА У ДРУШТВУ, КУЛТУРИ И ЕВРОПСКИМ ИНТЕГРАЦИЈАМА

сербский
2 года
Базовое высшее образованиеМагистратура

СЛИКАРСТВО

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

ТЕОРИЈА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

УМЕТНИЧКА ИГРА

сербский
2 года
Базовое высшее образованиеМагистратура

УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура

УПРАВЉАЊЕ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА, ОДНОСИМА С ЈАВНОШЋУ И НОВИНАРСТВО

сербский
1 год
Базовое высшее образованиеМагистратура