Navigacija

Stipendije Narodne Republike Kine za akademsku 2021/2022. godinu

Otvoren je poziv Vlade Narodne Republike Kine za stipendirano studiranje na svim nivoima studija na visokoškolskim ustanovama u Kini u akademskoj 2021/2022. godini, na koji se mogu prijaviti i kandidati iz Srbije. Rok za prijave je 10. februar 2021. godine.

Sve informacije o ovom programu stipendiranja i studijskim programima dostupne su na sajtu Campuschina. Osnovni tekst konkursa i uslovi koje kandidati treba da ispune, uputstvo za onlajn prijavljivanje, kao i formular o zdravstvenom stanju, dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (odeljak: Stipendije stranih vlada i fondacija 2020. godine). Prijavljivanje se vrši onlajn, prema instrukcijama koje se nalaze u prilogu na sajtu Ministarstva „Instrukcije za onlajn prijavljivanje“ i obaveznim slanjem celokupne dokumentacije do 10. februara 2021. godine na sledeću adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, Sektor za visoko obrazovanje, krilo C, 6. sprat, kancelarija br. 24, sa naznakom: Za konkurs „Stipendije Vlade NR Kine za akademsku 2021/2022. godinu“.

U ovom konkursnom roku biće dodeljeno do 6 stipendija za državljane Republike Srbije.