Navigacija

Obuka nastavnika

U okviru inicijative Studiraj u Srbiji, tokom 2019. godine započete su nove aktivnosti usmerene na internacionalizaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji. Jedna od aktivnosti posvećena je jačanju kompetencija nastavnog kadra na polju držanja nastave na engleskom jeziku u multikulturalnoj učionici, sa studentima različitih nacionalnosti. Trenutno su aktivnostima obuhvaćena četiri najveća univerziteta u Srbiji, koji imaju najviše akreditovanih studijskih programa na engleskom jeziku i najviše stranih studenata, te i najveće potrebe za unapređenjem nastavnog procesa u ovom segmentu.

U ovom cilju, u septembru mesecu organizovan je trening trenera. Predavači sa katedri za anglistiku sva četiri univerziteta pohađali su obuku koju su održali eminentni stručnjaci u oblasti English as a Medium of Instruction sa Univerziteta u Oksfordu i Univerziteta u Sauthemptonu.

Predavači će u narednom periodu držati obuke kolegama sa matičnih univerziteta iz različitih akademskih oblasti. Nakon prijave putem javnog poziva i položenog ulaznog testa jezičkih kompetencija (Aptis for Teachers), koji je sproveden uz podršku Britanskog saveta u Srbiji, predavači brojnih fakulteta proći će intenzivni kurs na kraju koga se očekuje da:

  • Aktiviraju svoje jezičke veštine u domenu jezika struke;
  • Ovladaju znanjem i budu u mogućnosti da primene nastavne metodologije prilagođene međunarodnom okruženju na engleskom jeziku, sa posebnim naglaskom na inovativne metode nastave (npr. upravljanje radom u grupama i radom u učionici, podsticanje interakcije studenata, strategije za pristup studentima različitih nacionalnosti i maternjih jezika itd);
  • Ovladaju znanjem i budu u mogućnosti da primene adekvatne metode planiranja časova i ocenjivanja studenata u međunarodnom okruženju;
  • Ovladaju znanjem i budu u mogućnosti da primene inovativne IT alate u nastavi na engleskom jeziku.

Širi cilj ove inicijative jeste povećanje kvaliteta nastave na stranom jeziku, kao i podsticanje ustanova da dalje razvijaju nove studijske programe na engleskom jeziku, koji bi se našle u ponudi za stane državljane, ali i bili otvoreni i za upis naših studenata koji žele da studiraju u međunarodnom okruženju na stranom jeziku.

Polaznici kursa moći će da komuniciraju sa delegiranim predavačima povodom sadržaja obuke, a za sva dodatna pitanja u vezi sa organizacijom obuke mogu se obratiti Rektoratima Univerziteta, ali i Fondaciji Tempus, koja je, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zadužena za sprovođenje inicijative Studiraj u Srbiji.

Imejl adresa Grupe za visoko obrazovanje Fondacije Tempus je: higher-education@temus.ac.rs