Navigacija

Konkurs Fonda za mlade talente za stipendiranje najboljih studenata u Srbiji u akademskoj 2021/2022. godini

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je konkurs za stipendiranje do 1050 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 500 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za akademsku 2021/22. godinu.

Konkurs je otvoren do 11. februara 2022. godine, a tekst konkursa, obavezan obrazac za konkurisanje i preostala konkursna dokumentacija mogu se preuzeti na sajtu Fonda za mlade talente. Konkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na pisarnicu u Palati Srbija ili poslati poštom na adresu Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd do gore naznačenog datuma.

Na konkurs se mogu prijaviti državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji (ili osobe sa statusom izbeglice i boravištem u Republici Srbiji), koji su u akademskoj 2021/22. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija. Pored toga, kandidati moraju imati položene sve ispite iz prethodnih godina studija, kao i prosečnu ocenu najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija i manje od navršenih 25 godina života (za studente osnovnih studija), tj. prosečnu ocenu najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija i manje od navršenih 27 godina života (za studente master akademskih studija). Iznos stipendije od ove godine iznosi 32 000 dinara.