Navigacija

Visoka škola Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju

Beograd

Vrsta Visoka škola
Tip osnivača Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija Grad Beograd
Godina osnivanja 1993
Akreditacija

Poslednja akreditacija: 2021. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.

Prethodni ciklusi akreditacije: 2014, 2008. godine.

Programi

Naziv programa Vrsta Obrazovni nivo Trajanje Jezici
OBNOVA I ČUVANJE Akademske Osnovne studije 4 godine Srpski
CRKVENE UMETNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine Srpski
OBNOVA I ČUVANJE Akademske Master studije 1 godina Srpski
CRKVENE UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina Srpski

Izvor informacija:

Internet prezentacija institucije
Vodič za studente Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta

Visoka škola Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju

www.akademijaspc.edu.rs
Kralja Petra 2
11000 Beograd
+381(0)11/2187-235, 2630-946