Навигација

Обука наставника

У оквиру иницијативе Студирај у Србији, током 2019. године започете су нове активности усмерене на интернационализацију високошколских установа у Републици Србији. Једна од активности посвећена је јачању компетенција наставног кадра на пољу држања наставе на енглеском језику у мултикултуралној учионици, са студентима различитих националности. Тренутно су активностима обухваћена четири највећа универзитета у Србији, који имају највише акредитованих студијских програма на енглеском језику и највише страних студената, те и највеће потребе за унапређењем наставног процеса у овом сегменту.

У овом циљу, у септембру месецу организован је тренинг тренера. Предавачи са катедри за англистику сва четири универзитета похађали су обуку коју су одржали еминентни стручњаци у области English as a Medium of Instruction са Универзитета у Оксфорду и Универзитета у Саутхемптону.

Предавачи ће у наредном периоду држати обуке колегама са матичних универзитета из различитих академских области. Након пријаве путем јавног позива и положеног улазног теста језичких компетенција (Aptis for Teachers), који је спроведен уз подршку Британског савета у Србији, предавачи бројних факултета проћи ће интензивни курс на крају кога се очекује да:

  • Активирају своје језичке вештине у домену језика струке;
  • Овладају знањем и буду у могућности да примене наставне методологије прилагођене међународном окружењу на енглеском језику, са посебним нагласком на иновативне методе наставе (нпр. управљање радом у групама и радом у учионици, подстицање интеракције студената, стратегије за приступ студентима различитих националности и матерњих језика итд);
  • Овладају знањем и буду у могућности да примене адекватне методе планирања часова и оцењивања студената у међународном окружењу;
  • Овладају знањем и буду у могућности да примене иновативне ИТ алате у настави на енглеском језику.

Шири циљ ове иницијативе јесте повећање квалитета наставе на страном језику, као и подстицање установа да даље развијају нове студијске програме на енглеском језику, који би се нашле у понуди за стане држављане, али и били отворени и за упис наших студената који желе да студирају у међународном окружењу на страном језику.

Полазници курса моћи ће да комуницирају са делегираним предавачима поводом садржаја обуке, а за сва додатна питања у вези са организацијом обуке могу се обратити Ректоратима Универзитета, али и Фондацији Темпус, која је, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, задужена за спровођење иницијативе Студирај у Србији.

Имејл адреса Групе за високо образовање Фондације Темпус је: higher-education@temus.ac.rs