Navigacija

Modul Univerziteta u Kragujevcu ”Računovodstvo i poslovne finansije” dobio međunarodnu akreditaciju

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu dobio je međunarodnu akreditaciju modula „Računovodstvo i poslovne finansije“ na osnovnim studijama od britanskog Udruženja sertifikovanih ovlašćenih računovođa (ACCA) - globalnog tela za sertifikaciju kvalifikacija u oblasti računovodstva.. To će olakšati diplomcima ovog univerziteta da steknu međunarodnu licencu ovlašćenog računovođe.

ACCA je omogućila priznavanje ispita položenih na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i automatsko oslobađanje od pet ACCA ispita (F1-F4 i F9) za sve studente koji završe svoje diplomske akademske studije na modulu Računovodstvo i poslovne finansije počev od 2020. godine.

Ovom akreditacijom Ekonomski fakultet je dobio međunarodnu potvrdu svojih naporima na unapređenju kvaliteta studija i pružanju relevantnih i priznatih znanja od strane ACCA, kao najvažnije institucije u oblasti obrazovanja računovođa i revizora u svetu. Ovaj modul je trenutno dostupan na srpskom jeziku, ali Univerzitet razmatra mogućnost da ga uvede i na engleskom jeziku.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/184/kragujevac.png