Navigacija

The Professional Fellows Program (PFP) – program namenjen unapređenju liderskih sposobnosti i profesionalnih veština

The Professional Fellows Program finansira Kancelarija za obrazovanje i kulturu Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država, a sprovodi ga Američki savet za međunarodno obrazovanje. Cilj razmene je promovisanje uzajamnog razumevanja, razvoj profesionalnih sposobnosti i izgradnja održivih partnerstava mladih lidera drugih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država.

Učesnici Programa imaju priliku da obavljaju praksu u neprofitnim i nevladinim organizacijama, privatnim organizacijama i ustanovama ili državnim službama širom SAD, u trajanju od pet do šest nedelja. Odabranim učesnicima pokriće sve troškove Državni sekretarijat SAD, što uključuje troškove puta, vize i osnovne troškove života u ovoj zemlji.

Kandidatima je potrebna viza J-1 (Exchange Visitor). Američki savet pružiće pomoć pri apliciranju za vizu svim zainteresovanim kandidatima, ali ne obezbeđuje njeno dobijanje. Smeštaj odabranih kandidata je obezbeđen u lokalnim porodicama, studentskim domovima, hotelima ili kao kombinacija navedenih opcija. Svi učesnici imaće priliku da iskuse gostoprimstvo američke porodice, budu deo ekskurzije ili druge vrste aktivnosti koja će da doprinese proživljavanju kulturne razmene.

Pofessional Fellows Program je podeljen na dva segmenta: „Upravljanje i društvo“ (Governance and Society) i „Inovacije i preduzetništvo“ (Innovation and Enterpreneurship). Učesnici koji su državljani Republike Srbije mogu da se prijave u okviru teme „Upravljanje i društvo“. Za prijavu je potrebno da učesnik ima između 25 i 35 godina i da je zaposlen u državnoj upravi, organizaciji civilnog društva ili društveno angažovanom privatnom sektoru na poslovima unapređivanja zajednice. Više informacija zainteresovani kandidati mogu da pronađu na ovom linku.

Celokupna prijava se vrši preko portala Application Information System (AIS) Forms. Uputstva za popunjavanje prijave dostupna su na portalu. Kandidat mora najpre da napravi nalog, pomoću koga može da započne, dopunjava i podnese prijavu. Nije neophodno da se prijava izvrši u momentu kada se i započne. Nakon što sve popuni i podnesu potrebna dokumenta, potrebno je da klikne dugme Submit kako bi podneo prijavu (u suprotnom, prijava neće biti zabeležena).

Prijava treba da sadrži podatke o stečenom obrazovanju, radnu biografiju na engleskom, tri odgovora (motivaciona pisma, u formi eseja) na pitanje šta ih je podstaklo da  učestvuju u programu, kakav uticaj njihovo učešće ima na zajednicu i na koji način može da bude primenjeno pri sprovođenju budućih projekata, dve profesionalne preporuke i potpisane kopije Participant Terms and Conditions Agreement i American Councils Privacy Policy Statment. Više detalja o prijavi dostupno je na ovom linku.

Rok za prijavu je do 30. aprila 2024. godine.

Više informacija o celokupnom programu dostupno je na ovoj stranici. Sva pitanja u vezi sa programom kandidati mogu da upute Američkom savetu za međunarodno obrazovanje imejlom na adresu pfp-serbia@americancouncils.org ili telefonom na broj +381 64 836 9815, radnim danima od 10 do 17 časova.