Навигација

Универзитет Едуконс

Универзитет Едуконс је приватни универзитет основан 2008. године у Сремској Каменици. Организован као интегрисани универзитет, EDUCONS данас у свом саставу има чак 11 факултета.

Универзитет Едуконс постоји од 2008. године, и тренутно се састоји од 11 факултета. Мисија Универзитета је да обезбеди функционалну синтезу традиционалног и иновативног образовања, омогућавајући својим студентима стицање применљивих знања и диплома за ново време које носи обележје глобалног и мултидисциплинраног приступа друштвеним процесима. Универзитет тежи развијању креативности и самосталности у раду код студената, као и развијању способности за предузетничко, иновативно размишљање, нов приступ проблемима и истраживачки дух.

ВрстаУниверзитет
Тип оснивачаПриватна институција
Број студената 501–1000
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања2008
Акредитација

Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

Претходни циклуси акредитације: 2014, 2010. године.

Посебне потребеНема информација о доступности за особе са хендикепом.
Додатне информације

Последњих година Универзитет Едуконс успешно развија значајне измене у концепту студирања које се односе на начин трансфера знања у наставно-научној области, уводећи BLENDED LEARNING као концепт наставе. Ова матрица студирања подразумева интерактивне разговоре и размену знања кроз дискусије студената у групама са професорима, у току и мимо наставе, уз додатно коришћење свих технолошких погодности (таблет рачунар, ипад, лаптоп рачунар, и сл).

Од школске 2015/2016. године, у саставу Универзитета налази се и модерно опремљен студентски дом, са свим потребним пратећим садржајима.

Факултет

НазивГрад

Факултет за пројектни и иновациони менаџмент

Београд
Београд

Факултет за спорт и психологију ТИМС

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за услужни бизнис

Сремска Каменица
Нови Сад

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Универзитет Едуконс - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ДИГИТАЛНА ПРОДУКЦИЈААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеОсновне студије3 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ОРГАНСКА БИЉНА И СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА АкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИГИТАЛНА ПРОДУКЦИЈААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ЕКОЛОШКА ПОЉОПРИВРЕДААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеМастер студије2 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
УЧИТЕЉАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ДИГИТАЛНА ПРОДУКЦИЈА АкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА У МЕЂУНАРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ АкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
СТУДИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ АкадемскеДокторат3 годинеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
​Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)

Универзитет Едуконс

www.educons.edu.rs
Војводе Путника бб, Сремска Каменица
21208 Нови Сад
+381(0)21/489-36-04
+381(0)21/489-36-24
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Twitter fe2b496fcece2b5ba156835c1b5ca165d2a598ecca29ee9bbaeab39344c9cb1b
  • Youtube 2302ccdf08431d2dc9ce66a9ea9e7606a972e786388cfba2922a92af3bdc5d97