Навигација

Факултет техничких наука

Нови Сад

Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1960
Акредитација

Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије
Претходни циклус акредитације: 2013, 2008. године

Контакт за стране студенте
http://www.ftn.uns.ac.rs/n1386094394/faculty-of-technical-sciences
+381(0)21/485-2061

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Факултет техничких наука (ван седишта установе) Инђија

Инђија
Инђија

Факултет техничких наука (ван седишта установе) Лозница

Лозница
Лозница

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АНИМАЦИЈА У ИНЖЕЊЕРСТВУАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
АРХИТЕКТУРААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈНАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ АкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
МЕХАНИЗАЦИЈА И КОНСТРУКЦИОНО МАШИНСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
МЕХАТРОНИКААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКAАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
СОФТВЕРСКЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА, ТЕХНИКА И ДИЗАЈНАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРААкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ЧИСТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
MЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
АНИМАЦИЈА У ИНЖЕЊЕРСТВУАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
АРХИТЕКТУРААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И МАШИНСКО УЧЕЊЕ АкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈНАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ДИГИТАЛНЕ ТЕХНИКЕ, ДИЗАЈН И ПРОДУКЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ АкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ МБАСтруковнеМастер студије2 годинеЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ИНОВАЦИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ТРЕТМАНА И ЗАШТИТЕ ВОДААкадемскеМастер студије2 годинеЕнглески и Српски
ИНФОРМАЦИОНА БЕЗБЕДНОСТ АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНИ И АНАЛИТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА АкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
МЕХАНИЗАЦИЈА И КОНСТРУКЦИОНО МАШИНСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
МЕХАТРОНИКААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ПРИМЕЊЕНО СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВОСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈНАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ДИЗАЈН У ТЕХНИЦИАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРААкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ЧИСТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
АНИМАЦИЈА У ИНЖЕЊЕРСТВУАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
АРХИТЕКТУРААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈНАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ИНЖЕЊЕРСТВО ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКА У ТЕХНИЦИАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МАШИНСТВОАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МЕХАТРОНИКААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
САОБРАЋАЈАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
СЦЕНСКИ ДИЗАЈНАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТАкадемскеСпецијалистичке студије3 семестраСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Новом Саду

Факултет техничких наука

www.ftn.uns.ac.rs
Трг Доситеја Обрадовића 6
21000 Нови Сад
+381(0)21/48-520-55
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Twitter fe2b496fcece2b5ba156835c1b5ca165d2a598ecca29ee9bbaeab39344c9cb1b
  • Youtube 2302ccdf08431d2dc9ce66a9ea9e7606a972e786388cfba2922a92af3bdc5d97