Навигација

Стипендијe

Назив

CEEPUS програм

CEEPUS програм нуди стипендије за размене студената на свим нивоима студија, као и за мобилности наставног особља на универзитетима 15 земаља централне и југоисточне Европе.
Размена

Eразмус+ програм – кредитна мобилност - Универзитет Едуконс

Еразмус+ програм нуди пуне стипендије за размену студената свих нивоа студија, као и за мобилност наставног/административног особља на оним ЕУ универзитетима са којима матична институција студента/запосленог има склопљен важећи Еразмус+ споразум.
Размена

Eразмус+ програм – кредитна мобилност - Универзитет Мегатренд

Еразмус+ програм нуди пуне стипендије за размену студената свих нивоа студија, као и за мобилност наставног/административног особља на оним ЕУ универзитетима са којима матична институција студента/запосленог има склопљен важећи Еразмус+ споразум.
Размена

Eразмус+ програм – кредитна мобилност - Универзитет Сингидунум

Еразмус+ програм нуди пуне стипендије за размену студената свих нивоа студија, као и за мобилност наставног/административног особља на оним ЕУ универзитетима са којима матична институција студента/запосленог има склопљен важећи Еразмус+ споразум.
Размена

Eразмус+ програм – кредитна мобилност - Универзитет у Београду

Еразмус+ програм нуди пуне стипендије за размену студената свих нивоа студија, као и за мобилност наставног/административног особља на оним ЕУ универзитетима са којима матична институција студента/запосленог има склопљен важећи Еразмус+ споразум.
Размена

Eразмус+ програм – кредитна мобилност - Универзитет у Крагујевцу

Еразмус+ програм нуди пуне стипендије за размену студената свих нивоа студија, као и за мобилност наставног/административног особља на оним ЕУ универзитетима са којима матична институција студента/запосленог има склопљен важећи Еразмус+ споразум.
Размена

Eразмус+ програм – кредитна мобилност - Универзитет уметности

Еразмус+ програм нуди пуне стипендије за размену студената свих нивоа студија, као и за мобилност наставног/административног особља на оним ЕУ универзитетима са којима матична институција студента/запосленог има склопљен важећи Еразмус+ споразум.
Размена

Eразмус+ програм – кредитна мобилност - Универзитет у Нишу

Еразмус+ програм нуди пуне стипендије за размену студената свих нивоа студија, као и за мобилност наставног/административног особља на оним ЕУ универзитетима са којима матична институција студента/запосленог има склопљен важећи Еразмус+ споразум.
Размена

Eразмус+ програм – кредитна мобилност - Универзитет у Новом Саду

Еразмус+ програм нуди пуне стипендије за размену студената свих нивоа студија, као и за мобилност наставног/административног особља на оним ЕУ универзитетима са којима матична институција студента/запосленог има склопљен важећи Еразмус+ споразум.
Размена

Банах програм

Банах програм нуди стипендије студентима земаља Западног Балкана, Источног партнерства и Централне Азије за целокупне мастер студије на пољском језику на државним високошколским установама у Пољској у области инжењерских и техничких, пољопривредних, примењених и природних наука
Целокупне студије

Кредити Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Кредити Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењени су буџетским студентима који студирају на високошколским институцијама у Србији чији је оснивач Република Србија.
Школовање у Србији

Национални програм стипендирања мобилности Владе Републике Словачке

Национални програм стипендирања мобилности Владе Републике Словачке нуди стипендије студентима, докторантима, универзитетским професорима, истраживачима и уметницима за боравак на високошколским или истраживачким институцијама у Словачкој.
Размена

Стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењене су буџетским студентима са просечном оценом најмање 9,00 који студирају на високошколским институцијама у Србији чији је оснивач Република Србија.

Стипендије Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта (Доситеја) за студије у иностранству

Стипендије Фонда за младе таленте - Доситеја додељују се за мастер/докторске студије на универзитетима земаља чланицa Европске уније и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) и на водећим светским универзитетима.

Стипендије Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта (Доситеја) за студије у Србији

Стипендије Фонда за младе таленте (Доситеја) додељују се за завршну годину основних/мастер студија студентима високошколских институција у Србији чији је оснивач Република Србија и који имају просек најмање 8,50.
Школовање у Србији