Navigacija
Matična ustanova Univerzitet u Beogradu
Vrsta Fakultet
Tip osnivača Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija Grad Beograd
Godina osnivanja 1960
Akreditacija

Poslednja akreditacija: 2022. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
Prethodni ciklus akreditacije: 2015, 2010. godine

Programi

Naziv programa Vrsta Obrazovni nivo Trajanje Jezici
JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA (24 MODULA) Akademske Osnovne studije 4 godine Engleski, Srpski, Mađarski, Španski, Nemački, Slovački, Rumunski, Ruski, Slovenački i Francuski
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK Akademske Osnovne studije 4 godine Srpski
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK SA KOMPARATISTIKOM Akademske Osnovne studije 4 godine Srpski
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine Srpski
BIBLIOTEKARSTVO I INFORMATIKA Akademske Master studije 1 godina Srpski
JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA (11 MODULA) Akademske Master studije 1 godina Engleski, Srpski, Mađarski, Španski, Nemački, Slovački, Rumunski, Ruski, Slovenački i Francuski
PREVOĐENJE Akademske Master studije 1 godina Srpski
SRPSKA KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina Srpski
SRPSKI JEZIK (3 MODULA) Akademske Master studije 1 godina Srpski
SRPSKI KAO STRANI JEZIK Akademske Master studije 1 godina Srpski
JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA (5 MODULA) Akademske Doktorat 3 godine Srpski

Izvor informacija:

Internet prezentacija institucije
Vodič za studente Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta

Univerzitet u Beogradu

Filološki fakultet

www.fil.bg.ac.rs
Studentski trg 3/III
11000 Beograd
+381(0)11/2638-666
+381(0)11/2630-039
  • Twitter fe2b496fcece2b5ba156835c1b5ca165d2a598ecca29ee9bbaeab39344c9cb1b